Diensten

Fusie en overname

De koop of verkoop van een onderneming is een spannend en ingrijpend proces. Voor u als ondernemer een niet dagelijkse activiteit met vergaande gevolgen. Daarbij kan het gaan om overdracht van een onderneming middels koop of management buy-out of om de koop of verkoop van bedrijfsonderdelen of activiteiten. Op zo’n moment is het prettig en belangrijk dat uw adviseur u begeleidt, laat zien wat er gebeurt en u helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen. Dit proces van koop en verkoop vereist inzicht in economische, fiscale en juridische consequenties en vergt een gedegen voorbereiding. Met onze deskundigheid staat u er niet alleen voor.

Lotus heeft ruime ervaring op het gebied van fusies, overnames en waardebepalingen en kunnen u op uiterst zorgvuldige wijze adviseren en begeleiden. Ook bij een eventuele financiering staan wij u bij om te komen tot een optimaal resultaat.

Onze diensten kunnen betrekking hebben op:

  • complete begeleiding van koop- of verkoopproces;
  • begeleiden van management buy-outs en management buy-ins;
  • waardering van het te kopen of te verkopen bedrijf;
  • verrichten van due diligence, boekenonderzoek inzake juistheid en volledigheid van verstrekte informatie;
  • financieringsstructuren;
  • besprekingen en onderhandelingen bedrijfswaardering.