Diensten

Controle jaarrekening

Bij de controle van de jaarrekening gaan wij na of uw jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van uw organisatie en stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Op basis hiervan ontvangt u een controleverklaring bij de jaarrekening.

Fiscale beoordeling
Naast het uitvoeren van een controle van de cijfers, beoordelen we ook uw interne organisatie. Daarnaast bekijken we of u goede maatregelen getroffen heeft om de bedrijfsrisico’s te beheersen. Samen met u gaan we na hoe u eventuele verbeterpunten het beste in uw organisatie kunt invoeren. Onze belastingadviseurs beoordelen uw jaarrekening en adviseren u over fiscale mogelijkheden, zodat u niet teveel belasting betaalt!

Wettelijke controle
Voldoet uw bedrijf aan bepaalde omvangcriteria, dan moet uw jaarrekening gecontroleerd worden door een accountant. Met deze wettelijke controle stellen we vast of de jaarrekening van uw organisatie een getrouw beeld geeft. Onze gespecialiseerde accountants voeren de wettelijke controle efficiënt voor u uit.

Statutaire of vrijwillige controle
Het begrip wettelijke controle wordt soms verward met statutaire controle. Iedere organisatie is in principe statutair verplicht om een jaarrekening op te maken. Soms bepalen de statuten ook dat de jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountant. Dan is er sprake van een statutaire controle, maar vindt deze eigenlijk vrijwillig plaats. Als de statuten op dit punt namelijk gewijzigd zouden worden, is de organisatie wettelijk niet controleplichtig.
Inhoudelijk is er overigens geen verschil tussen een wettelijke, statutaire of vrijwillige controle.