Diensten

Jaarrekening

De jaarrekening is een cruciaal document dat u inzicht geeft in de financiële positie van uw bedrijf. Daarnaast heeft het een belangrijke informatiefunctie naar derden en is het de basis voor een aantal fiscale verplichtingen.

Wij zorgen ervoor dat uw jaarrekening helderheid verschaft omtrent uw financiële prestaties en uiteraard is samengesteld in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving. Hiermee is uw jaarrekening een prima uitgangspunt voor het nemen van strategische beslissingen.

Lotus Accountancy en Belastingadvies stelt voor uw onderneming, vennootschap, VOF, stichting of vereniging de jaarrekening samen. Van eenmanszaken, ZZP-ers en persoonlijke holdings tot internationale ondernemingen.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van onze accountants betreft het samenstellen van de jaarrekening en het afgeven van een daarbij passende verklaring. Maar onze accountants doen meer en zijn bij uitstek deskundig op het gebied van:

  • samenstellen van jaarrekeningen;
  • controle van jaarrekeningen;
  • verzorgen van tussentijdse verslagen;
  • opstellen van begrotingen en prognoses.

    Wij geloven dat de rol van de accountant niet beperkt blijft tot het samenstellen van ‘de cijfers’, maar zich ook uitstrekt tot begeleiden van uw organisatie. Tijdens de begeleiding van de administratie en het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij namelijk waardevolle informatie over uw bedrijf. Op basis van deze informatie kunnen wij u adviseren over verbeteringen en wordt u in staat gesteld om uw onderneming op cijfers te sturen.
    Daarenboven stelt een helder inzicht in uw financiële positie u in staat de lijnen naar de toekomst nog beter uit te zetten.