Diensten

Ondernemersbegeleiding

Ondernemers hebben het vaak te druk om het maximale uit hun organisatie te halen op financieel gebied, terwijl er op dit gebied vaak veel te winnen valt. Denk aan kostenbesparingen of belastingvoordelen. Bovendien is transparantie en betrouwbaarheid in bedrijfsvoering van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van organisaties. Alleen zo kan het vertrouwen van zowel kleine als grote ondernemers worden gecreëerd en behouden.

De ondernemer van nu heeft behoefte aan een adviseur die dichtbij hem staat, persoonlijk betrokken is bij de onderneming en zijn belangen optimaal behartigt op het gebied van financiën en accountancy. Deze behoefte wordt versterkt door het feit dat markten en regelgeving in hoog tempo veranderen.
Bij Lotus Accountancy en Belastingadvies hebben wij experts in dienst die op de hoogte zijn van alle huidige ontwikkelingen.
Wij bieden u een dienstenpakket dat u helpt om aan de hoge eisen van de moderne maatschappij te voldoen, ongeacht de rechtsvorm van uw entiteit.

Dit pakket bestaat uit het:

 • proactief adviseren op het gebied van financiën;
 • samenstellen, beoordelen en vrijwillige controles van jaarrekeningen;
 • opstellen van tussentijdse rapportages;
 • bieden van begeleiding bij wettelijke controle van jaarrekeningen;
 • bieden van ondersteuning bij het opstellen van begrotingen;
 • opzetten van de administratieve organisatie en interne controle;
 • verzorgen van specifieke accountantsverklaringen (zoals bij subsidies en verzekeringen).

  Een risicoanalyse vooraf en een geautomatiseerde controleaanpak volgens de laatste standaarden, speciaal op uw organisatie toegesneden,
  staan daarbij garant voor een efficiënte werkwijze. Daarenboven houden wij uiteraard rekening met de belangen en de doelen van uw organisatie.
  Nu en in de toekomst.