Organisatie

Organisatie

Onze Missie
Lotus Accountancy & Belastingadvies is een full service kantoor voor de ondernemer van nu. Wij zijn bevlogen professionals met ruime ervaring in de ondersteuning van en advisering aan het midden- en kleinbedrijf, non-profit organisaties en gemeentelijke instanties. Wij werken graag met onze cliënten samen aan groei en optimalisatie van hun bedrijfsresultaten. De kracht van onze dienstverlening zit in het goed kunnen luisteren, meedenken, de juiste vragen stellen, vroegtijdige signalering van problemen, aandragen van oplossingen en goede en snelle service. Door onze persoonlijke benadering
en grote betrokkenheid bij onze cliënten, zijn wij in staat om hun belangen optimaal te behartigen. Onze peilers zijn: vertrouwen, respect en betrouwbaarheid. Onze passie is het opbouwen van een duurzame en persoonlijke relatie op basis van onze vakkennis.

Onze Visie
Onder invloed van mondiale ontwikkelingen en gebeurtenissen is de wereld van het ondernemen allang niet meer dezelfde. Daarmee is ook de wereld
van de financiën en de verslaggeving veranderd en dat plaatst directies en ondernemers voor flinke uitdagingen nu en in de toekomst. De focus van Lotus is gericht op de specialistische ondersteuning voor het MKB. Daarbij zal er de komende jaren meer geïnvesteerd worden in de kennis en kunde van het team van Lotus, om zo het dienstenaanbod te borgen voor de toekomst, als ook de groei van de organisatie. Daarnaast zullen belangrijke allianties en samenwerkingsverbanden op de diverse specifieke gebieden uitgebreid worden om de relevante Europese en nationale wet- en regelgeving te kunnen naleven.